Петър Дънов: За лъжата и смисъла на живота

  • Сподели:
Петър Дънов: За лъжата и смисъла на живота

Няма живо Същество в света, което да не познава Лъжата и да не си служи с нея.

И паякът, колкото и да е малък, прави мрежа, да заблуждава мушиците, да ги яде. Това е Лъжа.

Някой заградил едно място, сложил ключ на вратата и казва, че това място е негово. И това е Лъжа.

Собствените неща са само онези, които човек може да занесе със себе си на онзи свят.

Кой човек досега е взел със себе си на онзи свят къщата, мястото, нивите си?

Единствените неща, които човек може да занесе със себе си и на онзи свят, това са Истината, Любовта и Знанието.

Всичко друго, което след смъртта му остава на земята, е Лъжа.

Петър Дънов