Петър Дънов: За всеки човек е определено кой да го обича

  • Сподели:
Петър Дънов:  За всеки човек е определено кой да го обича

Когато се обичат, хората предават настроенията и разположенията си един на друг.

Когато между двама души съществува известно подобие, те взаимно предават своите мисли и чувства. Каквото мисли и чувства единият, ще го мисли и ще чувства и другият. Ако единият е добре или зле разположен, и другият ще има същото разположение.

Когато обичаш едно същество, макар то да е далеч, твоята любов ще го закриля, подкрепя и огражда.

За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки човек трябва да намери онзи, който го обича.

Искате ли да знаете дали даден човек ви обича, спрете се в съзнанието си. Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете, че той ви обича.

Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате

Не може да мислиш за някого, ако той не мисли за теб.