Петър Дънов: Злите духове черпят енергия от хората

  • Сподели:
Петър Дънов: Злите духове черпят енергия от хората

Всеки от нас трябва да направи малко ревизия в сърцето и ума си, да види какви слабости има в тях.

Ако обичате да послъгвате, всички духове на лъжата са наоколо вас, те са на гости у вас, вие ги привличате. Ако обичате да злорадствате, всички духове, които злорадстват, са тъй също около вас.

И ако бихте били ясновидци, бихте видели, че във вашите къщи има цели орди от тях, които само ядат и пият. Ако мразите, всичките духове на омразата ядат и пият на ваши разноски.

Ето защо умират хората. Като дойдат и поседят ден–два у вас, вие почнете, разбира се, да се оплаквате: "Тук ме боли главата, болят ме ръцете, краката, стомахът, сърцето, дробовете".

Как не ще ви болят? Тия зли духове черпят сокове от вас, и почнат да замрежват очите ви, почнете да ослепявате, да оглушавате, краката и ръцете ви почнат също да боледуват, и един ден ви грабват и ви занасят в гроба.

И като отидете при Господа със съдрани дрехи, Той ще ви попита: "Е, синко, изпояде ли всичко, което ти дадох?" – "Татко, прости, ядохме, пихме, блудствахме; няма да правим това нещо занапред."

И понеже Бог е благ, казва: "Стига да научите урока, пак ще ви кредитирам наново". И затуй Христос казва: "Ще ви кажа от кого да се боите".

Тази боязън, този страх е благоразумието. Когато у човека се съединят отрицателното чувство с положителното, чувството на предпазливост и способността за разсъждаване, тогава у него се ражда благоразумието.

Петър Дънов, из "Страхът" – беседа държана от Учителя на 19 октомври 1914 г.