Плутарх: Малките грешки стават големи, когато се допускат от хората, на които е поверена власт

  • Сподели:
Плутарх: Малките грешки стават големи, когато се допускат от хората, на които е поверена власт

След десет цитата от Плутарх за брака и жените, представяме и възгледите на древногръцкия историк, есеист и философ-платонист за политиката, войната и управниците:

1. "Има хора, които заради това, че няма с какво сериозно да се занимават, се хвърлят в обществените дела, превръщайки ги в своего рода занимания за прекарване на времето."

2. "Взаимното послушание и благожелателство, достигнато без предварителна борба, е проявление на бездейност и страхливост, и несправедливо носи името "единомислие."

3. "Един възрастен човек се оплакал на спартанския цар Ахид, че старите закони са забравени, а новите са лоши, и че всичко в Спарта се е обърнао с главата надолу. Царят се разсмял и отвърнал: "Ако е така, значи всичко си върви по реда. В детството си и аз слушах от баща си, че и по негово време всчко се обърнало с главата надолу."

4. "Пълновластието прави явни дълбоко скритите пороци."

5. "Речта на политическия деец не трябва да бъде нито по младежки разпалена, нито театрална, като речите на парадните оратори, плетящи гирлянди от изящни и претрупани слова… Основа на неговата реч трябва да представлява честната откровеност, предвидливостта, разумното внимание и загрижеността… истина е, че политическото красноречие доста по-често от съдебното допуска сентенции, исторически паралели, измислици и образни изрази, умерената и уместна употреба на които действа много добре на слушателя."

6. "Силата на речта се състои в умението да се изрази много с немного думи."

7. "Умението да се управлява и умението да се подчинява са свързани едно с друго … При демократичното устройство човек само за кратко време дава нареждания, а през останалото време се покорява."

8. "Монетите, които се ценят най-много са тези, които представляват най-голяма ценност при най-малък обем; също както и силата на речта се състои в умението да се изразява многото с малко думи."

9. "Войната е зло; водят я с големи несправедливости и насилия, но за честните хора и във войната съществуват определени закони. Не бива да се преследва победата, ако изгодите, които носи тя, се придобиват по пътя на низостта и престъпленията. Великият пълководец трябва да води войната, разчитайки на своето мъжество, а не на измяна на дълга от страна на други. Всяка демокрация се отнася към държавните дейци недоверчиво и предубедено, а освен това ако полезните решения са взети без спорове и без борби, възникват подозрения и за предварително наговаряне."

10. "Малките грешки стават големи, когато се допускат от хората, на които е поверена власт."

По материали от "Уикицитат".