Преходът към Новата епоха приключва в началото на 2021 г.

  • Сподели:
Преходът към Новата епоха приключва в началото на 2021 г.

Спас Мавров: Бъдещето ни е в познаването и във възстановяването Знанието на дедите ни.

Точно пред Коледа и Нова година излезе новата книга "Колада. Слънчевият календар на българите" на известния наш художник, скулптор и писател-езотерик Спас Мавров.

Изследванията му върху Тангризма са го отвели отвъд пределите на общоприетото и научното и много напред в йерархията на служенето, наричано от нашите прадеди жречество. Затова в неговите среди го наричат Колобъра.

Той е роден през 1949 г. в с. Венец, Бургаска област. Завършва Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", специалност скулптура при проф. Григор Кирчев.

Преминава обучение в Българската устна колобърска традиция и придобива степен в школата на колобъра Дойчо Русев. Според нея, Тангризмът е най-древното духовно монотеистично учение, в което е заложен главният и единствен завет към българския народ: "Душа душа да не поробва и Дух духа да не подвежда".

А Тангра е централен жизнен принцип на нашата Вселена. Пътят в Тангризма, който не приема антропоморфната персонализация на Бога, се нарича Мощ, Ритъм, Слово.

Автор е на редица публикации в периодичния печат и на повече от 10 книги в областта на езотеричната медицина, философия, история. Сред тях са "Свръхсетивност"; "Теория на енергийния обмен"; "Балканите - жлеза на времето"; "12-те тайнства на Христос"; "Отношението-функция на еволюцията"; "Колобар"; "Пътят на пробудената душа - астрология на траките"; "Български вълшебни сакрални приказки"; "Алхимията като наука"; "Речник на сакралните думи в Тангризма".

Приносът на Спас Мавров в развитието на нашата духовна традиция е твърде сериозен и голям, макар и "почвата" на съзнанието ни да не е съвсем готова да го приеме подобаващо. Но и това ще стане, защото всичко посято пониква в срок.

И ще успеем да вкусим от плода на собственото си "градинарство", най-вече с помощта на добри духовни "градинари", като Спас Мавров, чрез които поникват така нужните за живот в Бога семена, узряват плодовете на непрограмираното, саморазвито и самоосъзнато битие.

А неговото постоянно напомняне, че бъдещето ни е в познаването и възстановяването Знанието на дедите ни, ще ни бъде много важна отправна точка за развитие.

- Честита да ви е новата книга г-н Мавров. Казвате, че Слънчевият български календар се е наричал Колада, защото месеците му са били 10 и че има конкретно астрономично значение, отбелязващо настъпването на новия орбитален цикъл. Какво точно означава това? 

- Благодаря. Да, Слънчевият български календар се нарича Колада, защото месеците в него са десет. Колада означава десет неща на едно място. Разликата му с известните досега календари е, че във всеки от десетте месеца има по 36 дни, образувани от шест шестдневни Недели. Неделя на български се нарича цикъл от шест дни.

В края на годината се прибавят и пет дни, посветени на Силите (стихиите: огън, въздух, вода и земя) плюс деня Млада бога, Еднажден или Нулев ден, както са го наричали колобрите-астрономи. В този ден те са нанасяли корекцията за годината (0,15º) и планетата е тръгвала отново плавно по своята орбита.

Слънчевият календар е уникален с това, че в него няма компенсационен ден, няма високосни години, т.е. той е без начало и край - всеки ден и цифрата му в месеца е точно този ден и тази дата хиляди години напред или назад във времето, винаги има постоянни календарни дни. В него няма подвижни празници.

Друга негова характерност е, че всички първи дни от месеците и Неделите започват винаги в Неделя - денят на Слънцето. Нова година е винаги в Неделя, денят, на който нашият народ пее прекрасната песен "ОЙ КОЛАДО, МОЙ КОЛАДО!" Това го прави много лесен за запомняне и ползване от хората, дори от децата.

- Името Колада има ли някаква връзка и с българския цар Колед, бащата на цар Болг (Вълк), родоначалника на името на българите, възцарил се през 1823 г. пр. Хр., според летопис, обнародван от Георги Раковски?

-Тъй като Колада означава десет, десетак, десетичност, можем да приемем, че Кан Колад е именуван в тази връзка. Така и името на месец август от сегашния Григориански календар е бил кръстен на император Август.

Празникът Нова година също се е наричал Колада - Нова Колада. Но християнството заличава спомена за нея.

- В новата си книга разглеждате и 36-те степени-етапа на еволюция на мозъка. Има ли връзка между Коладата и усъвършенстването на човешкия мозък, както и с 36-те цикъла на проявление на Вселената? 

- Определено. В структурирането на календара Колада на десет месеца от по 36 дни всеки има подчертана връзка с идеалното ритмично движение на планетата ни около слънцето (360º) плюс петте Мъртви дни и Еднажден, когато се е компенсирала, но отново с по 1 градус, елипсовидната орбита на земята.

Ритъмът, еволюционните степени, според Учението на Тангризма, се извършват в 36 нива. Тогава в десетмесечната структура 36-те дни на месеца дават точно 360 градусов  съвпада с орбитата. Това е естественото отношение между Човек-Планета-Слънце.

- Това че мозъкът ни работил с много малък процент от капацитета си, било заради недостатъчната му енергия. Откъде ще я вземе, тогава? Д-р Тимен Тимев казва, че имал връзка с тъмната материя в Космоса…

- Възможно е. Аз харесвам идеите на д-р Тимен Тимев като научни хипотези за Вселената, за нейното устройство и възможния порядък в нея, като опит на човешкия ум да осмисли нейните процеси и да даде своето мнение за тях.

Тъмната материя все още не е доказана с нищо. Тя все още е форма на човешкия опит да анализира умствени концепции с наблюдавани феномени във Вселената, които ние приемаме за опорни репери, но те може да се окажат само видимите следствия от скрити процеси-причини.

- В кой етап от развитието си  се намира мозъкът ни сега? И сигурно сме много далече от отговорното съзнание на богомилите?

- По този въпрос писах в книгата си "Алхимията като наука" (в главата за Двуглавия орел), че в колобърството вътрешните цикли са три, с по 12 вътрешни нива. Сегашното състояние на нашия ум се намира в края на втората дванадесетица (Пета коренна раса), според мен.

Предстои усвояване и на останалите нива в следващите раси, но за тези, които бъдат допуснати до това. Тук не трябва да забравяме, че способността за мислене не е придобита в развитието ни като лично качество на нашия ум, а е подарък от Небето.

Мисленето не може да бъде обяснено как е възникнало, но може да се развива, интелектуализира и одухотворява.

- Казвате, че тангристкото учение ни давало смисъла да се живее в осмислянето, идващо от формите на съзнанието, а не от тези на живота…

- Точно затова става въпрос, че опитът в живота е само форма на възможността да се развива мисленето и съзнанието ни. А осмислянето е продуктът на опитността в битката на ума (теза-антитеза) да извлече синтеза на отношението ни към събитията в света, тоест - проява на съзнанието. Неговото качество поражда критерии, които охарактеризират мястото ни в еволюцията на ума и човечеството.

- А заветът на Тангра: "Бъди отражението на света!" сливане с обратния аспект ли означава? И как съзнанието ни може да премести своя фокус върху по-важните от живота състояния? Особено във време като днешното?

- "Бъди отражението на света" е завет към колобрите, към тези, които трябва да помагат на хората да осъзнаят себе си, осъзнавайки отношението си към учението за братството между хората.

Фокусът на нашето съзнание следва потока и посоката на нашите мисли и желанията, които ги пораждат, на целите, които преследваме. За днешното време най-точно се е изказал Великият хунор Иисус Христос: Ще ви разделя на овце и кози, тоест ще ви разделя на две части, на тези, които могат и тези, които не могат да преминат напред в еволюцията ни като хора, като човеци в съзнанието за личен морал.

- Много ли е далече т.н. Преход в Новата епоха, когато плазменото ниво ще бъде достъпно? Сега започват големи гама-светлинни изригвания, Шумановата вибрация все повече расте… Така ли ще се възнася, повдига съзнанието ни? 

- Да, това е подвиг. Подвигът на съзнанието, на егото, на страстите, на способността да бъдем истинни в морал и поведение. Според Устната колобърска традиция, Преходът започна в годината на Буртино /2002/, както я наричаме, когато куклата излиза от утробата на кита (епохата риби) и става Човек - в календарно измерение от 17 януари 2017 година. Сега преходът тече с безкомпромисна точност и качество и приключва в началото на 2021 година.

А Шумановата честота отчита нарастващите процеси в планетното тяло, които са пряко свързани с атомното състояние на планетата (не квантовото) и оттам със атомната организация на материята, част от която сме и ние хората. Но никой не познава формата и качеството на тези процеси, в които ще протече трансформацията, трансмутацията ни.