Прекалено сложни сме станали

  • Сподели:
Прекалено сложни сме станали

Твърде дълго се колебаем. Твърде много грешим.

Твърде често се заблуждаваме. Прекалено малко се молим.

Недостатъчно вярваме. Прекалено бързо се предаваме.

Твърде малко отстояваме истината. Твърде непостоянно обичаме.

Често избухваме. Твърде рядко искаме прошка. Още по-рядко я даваме.

Прекалено дълго сме наивни. Свикнахме да отлагаме всяко добро.

Често късно пристигаме. Много се оправдаваме.

Прекалено очакваме, а сами оскъдно даваме. Не искаме да се жертваме за човека до нас.

Прекалено сложни сме станали. Твърде много сме се изгубили.

Източник: poznanie-bg.com