Притча за човека и змията

  • Сподели:
Притча за човека и змията

Един мъж видял умираща змия в огъня и решил да я спаси, но когато я извадил от там, змията го ухапала.

От болката мъжът я пуснал и животното пак паднало в огъня. Човекът се опитал пак да й помогне и змията отново го ухапала.

Друг човек, който го наблюдавал през това време, се обърнал към него и му казал:

– Извини ме, но си доста твърдоглав. Не разбираш ли, че всеки път, когато се опитваш да я измъкнеш от огъня, ще те ухапе?

Човекът отговорил:

– Природата на змията е да хапе, но това няма да промени моята, която е да помагам.

С помощта на железен прът извадил змията от огъня и спасил живота й.