Руми: Или изглеждай, какъвто си, или бъди, какъвто изглеждаш

  • Сподели:
Руми: Или изглеждай, какъвто си, или бъди, какъвто изглеждаш

В щедростта и помощта бъди като река.

В състраданието и милосърдието бъди като слънце.

В прикриването на недостатъците на другите бъди като нощ.

В яростта и раздразнителността бъди като мъртвец.

В смиреността и скромността бъди като като земя.

В снизходителността бъди като море.

Или изглеждай, какъвто си, или бъди, какъвто изглеждаш.

Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (1207 - 1273) - персийски поет, учител и мистик.