Сократ: Лошите хора живеят, за да ядат и пият, докато добрите ядат и пият, за да живеят

  • Сподели:
Сократ: Лошите хора живеят, за да ядат и пият, докато добрите ядат и пият, за да живеят

Сократ (469 пр.н.е. – 399 пр.н.е.) е древногръцки философ, един от най-важните символи на западната философска традиция.

Чрез проучвания и задаване на въпроси той създава нов клон на философията, която дотогава е ограничена от рамките на теориите за природата, отнасящ се до морала и моралното образование.

Този нов аспект на философската наука се нарича етика (от гръцки: етос – характерното за отделния човек, това, което го различава от другите и му придава индивидуални черти).

За Сократ моралното развитие е най-важната човешка задача. За него философията не е само куп от учения и догми, а и начин на живот.

Живеейки според своите философски принципи, Сократ няма време да живее „за себе си“, отказва да взема и пари за преподавателската си дейност.

HighViewArt.com подбра двадесет любими цитата от Сократ: 

1. "Аз не съм Атинянин или Грък, аз съм гражданин на света." - думи на Сократ, цитирани от Плутарх

2. "Висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото."

3. "Говори, че да те видя."

4. "Женен или неженен, винаги ще съжаляваш. Ако би се давало в брака време за проба, то целият свят би се ограничил само с пробата."

5. "Животът е само един миг между две вечности."

6. "Знам само, че нищо не знам. Но знам това, което другите не знаят, че аз знам."

7. "Има само едно добро - знанието, и едно зло - невежеството." - думи на Сократ, цитирани от Диоген Лаерций

8. "На хората им е по-лесно да държат на езика си горещ въглен, отколкото тайна."

9. "Най-богат е този, който се задоволява с най-малко, тъй като това е богатството на природата."

10. "Най-добрата подправка към храната е гладът."

11. "Не животът, а добрият живот си струва да бъде ценен."

12. "Не изисквай от другите това, което ти сам не можеш да изпълниш."

13. "Не прави на другите нещо, което те ядосва, когато го правят на теб."

14. "Непременно се ожени — ако вземеш добра жена ще си щастлив; ако вземеш лоша — ще станеш философ."

15. "Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд."

16. "Онези, които искат най-малко, са най-близо до боговете."

17. "Познай себе си!"

18. "По-добре недоволен човек, отколкото доволно прасе."

19. "Смъртта може да е и най-голямата благодат за човека."

20. "Щом не знаем какво е смъртта, не е логично да ни е страх."

По материали от "Уикицитат".