Тъгата дава дълбочина

  • Сподели:
Тъгата дава дълбочина

Тъгата дава дълбочина.
Щастието дава височина.

Тъгата дава корени.
Щастието дава клони.

Щастието е като дърво, извило клоните си в небето, а тъгата е като корените, забили се в недрата на земята.

И двете са необходими – колкото отива на високо, толкова се впива и на дълбоко.

Всичко това, става едновременно. Колкото по-високо е едно дърво, толкова по-дълбоко врастнали ще бъдат неговите корени. В действителност, винаги се случва пропорционално.

Това е балансът на живота.

Ошо