Такива жени са рядкост...

  • Сподели:
Такива жени са рядкост...

Те не са като другите жени. Погледнеш ли ги в очите, потънал си да знаеш. Те носят огън в себе си, ако те докоснат, с месеци мястото гори и лед да сложиш топи се на секундата. Чуеш ли ги да говорят, оставаш глух за други гласове. Те идват от нищото, ей така докато си гледаш в краката и те увиват в пламъка си.

Ти не ги избираш, те избират теб. Слагат пламъка в сърцето ти и гледат как бавно става... на пепел. После нежно духват пепелта и така както са се появили, изчезват, а ти оставаш някак празен след тях. Но ако усетят, че ти си човекът, тогава почват да горят ярко.

И този огън не те изгаря, той те топли непрестанно, защото това е друг огън. Такива жени са рядкост, те носят пламъка в сърцето си и ако не изгориш преди това, оставаш с тях за цял живот...

Такива жени се раждат с пламъка и той става като име за тях...

Неизвестен автор