Управлението на ума е най-важната част от управлението на живота

  • Сподели:
Управлението на ума е най-важната част от управлението на живота

Най-важното в живота е какъв избор ще направиш.

Съдбата на всеки човек се определя от избора, който прави във всеки отделен момент.

Между благополучието и материалното благосъстояние има огромна разлика.

През един обикновен ден в ума на човек преминават около шестдесет хиляди мисли. Но най-интересното е, че повечето от тези мисли са същите, които си си мислил предишния ден!

Обикновено хората вместо да се съсредоточат върху хубавите неща в живота си и да потърсят начин да го направят още по-хубав, те остават пленници на миналото и преживяното, анализират и се измъчват от дребни неща...

По този начин позволяват на тревогата да им открадне жизнената сила. Те блокират огромния потенциал на ума си да прави чудеса.

Те никога не разбират, че управлението на ума е най-важната част от управлението на живота.

Робин Шарма