Вие сте самотни точно толкова, колкото пожелаете

  • Сподели:
Вие сте самотни точно толкова, колкото пожелаете

Вие сте самотни точно толкова, колкото пожелаете. Всеки нежив предмет се превръща в същност и става ваш съюзник, ако се отнасяте към него като към жив. Например можете да наречете свой талисман някаква играчка и напълно сериозно да смятате, че тя е жива и ви помага.

Всичко, което ви заобикаля: зданията, дърветата, мебелите, битовата техника, колите, компютрите – ще ви помага и ще се грижи за вас, щом сте решили така. Не молете за нищо своите съюзници, а се отнасяйте с тях като с огледалото на света – бъдете уверени, че се грижат за вас, знайте го и си го повтаряйте от време на време.

Тълкуване:

Както физическото тяло може да създава себеподобни, така и душата има подобна възможност. Когато мислите за някакъв предмет като за живо същество, вашата мисъл-форма се превръща в енергийна същност – фантом с "виртуална душа".

Фантомите са невидими и не могат да се пипнат, тъй като се намират в метафизичното пространство. Въпреки това след раждането си те съществуват обективно и както всички мисъл-форми са способни да въздействат на материалната действителност.

Така че, ако искате, можете смело да одушевявате заобикалящите ви предмети и да се отнасяте към тях като към живи същности.

Отнасяйте се с тях нежно, грижете се за тях с любов и те ще ви се отплатят със същото. Например, ако се отнасяте към колата си като към одушевена, и то скъпа вам същност, нейната "душа" ще ви пази от катастрофи.

А когато ви се наложи да изхвърлите някакъв предмет, не забравяйте да му благодарите. Не се тревожете – щом забравите за изхвърлената вещ, нейната "виртуална душа" ще прекрати съществуването си.

Вадим Зеланд, из "Принципи на транссърфинга", глава "77. Съюзниците"