Времето, което губим в оплакване

  • Сподели:
Времето, което губим в оплакване

Такива сме, много често мрънкаме за нещо. За съжаление и средата ни е такава. Понякога дори се срещаме на улицата случайно и започваме да се оплакваме.

Но не си мислете, че има хора, на които просто не им се случва нищо лошо. Всеки може да се оплаче, но за да го направи, той е избрал да насочи вниманието си върху негативното събитие, което го е сполетяло.

Трябва да сме наясно с факта, че денят ни е наниз от случки, чувства или дори енергии и ние не винаги можем да ги контролираме, но за сметка на това, можем да властваме над избора си върху кое да се съсредоточим. По този начин ние съзнателно носим отговорност за това какво споделяме с другите, какво съобщение изпращаме на света и как оценяваме себе си и живота си.

Ще позволим ли лошото време, затвореният магазин или нелюбезният служител да се окажат по-силни от нас? Това ли е най-важното, което ни се е случило през деня, за да го разказваме на събеседника си? Ще им дадем ли силата да занимават мислите и настроението ни, да ги определят и променят както решат?

Ето в тези ситуации си проличава издръжливостта на волята. Важно е да знаем до каква степен ние самите контролираме себе си и състоянията в нас, пробуждани от външните ситуации, и до каква степен сме се оставили да бъдем контролирани от тях. Всеки ден даваме израз на себе си и според това дали се оплакваме или отбелязваме нещо хубаво можем да съдим за личността си!

Оплакването е свързано с време – изгубено време. Какво всъщност е то? Празни и безсмислени думи за нещо, което вече е изминало и е свършило, платени с време тук и сега, течащо и чакащо да го оползотворим. Ако искаме да променим нещо в ситуацията, която ни дразни трябва да изберем друг подход – успешният подход, подходът на победителя, а именно действието.

Да се оплакваш е лесно, но да действаш вместо това е трудно. Важното в случая е, че само от едното би последвала промяна, само едното ще ни направи още по-силни, способни и щастливи. Само едното ще ни даде в замяна, вместо да вземе от нас.

Богатите и успешни хора нямат време да се оплакват – за тях времето се измерва в действия! Винаги помнете, че тогава, когато едни недоволстват и казват НЕ, други действат и казват ДА… и поради това в замяна стават богати и успешни.