Всеки човек е едновременно и Учител, и Ученик

  • Сподели:
Всеки човек е едновременно и Учител, и Ученик

Винаги съм вярвала, че мярата е едно от най-важните качества и ако човек не я притежава, то е длъжен да я възпита у себе си. Вярно е, че понякога ни е доста трудно да преценим коя граница къде да поставим. Коя бариера да премахнем и кого да допуснем до себе си.

Мисля, че това е урок, който учим цял живот. Урокът на взаимоотношенията. Всеки човек е едновременно и Учител, и Ученик. Без дори да го съзнава. Така както хората влизат в живота ни, защото имаме какво да учим от тях, така и ние влизаме в техния, защото трябва да им предадем даден урок.

Не е необходимо да го съзнаваме. По-вероятно е да разберем това след време, когато можем да видим по-пълната картина и сме способни да направим равносметка на събитията.

Опитът никога не стига. Никога няма да бъдем достатъчно пораснали, за да можем да преценим всяка ситуация и всеки човек. Това е нещо хубаво, защото без добиване на опит, експанзията спира. Без нея - няма съществуване.

Уроците ни са заложени и преценени на база онова, от което се нуждаем като опит.

Представете си го схематично, като график. Животът е поредица от срещи с хора и събития. Няма нищо случайно и нищо излишно. Колкото и ужасно да ни се струва, след време осъзнаваме, че е трябвало да се случи. Ще попитате: "къде е свободният избор в цялата картинка." В начина, по който избираме как да учим и да приемаме уроците. 

За да учим качествено и придобиването на познанието да е възможно най-лесно и безболезнено, е необходимо да спрем да се съпротивляваме срещу случващото се, защото то си има причина. Търсете урока, който стои зад всяко взаимоотношение, независимо от неговия характер. Научете го, за да не се повтаря.

Ако нещо се повтаря в живота ви, ако попадате на хора с аналогични качества, които се държат зле с вас, то това означава единствено, че се съпротивлявате срещу познанието за личността ви, което се опитват да ви предадат. Това няма да спре, докато не вникнете в дълбочината на това мъчително състояние. Не бягайте от него, не го игнорирайте – изживейте го.

Истината е, че няма как да не научим онова, което сме си заложили. Свободната воля се състои в това колко бързо и колко качествено ще се развиваме.

Трябва да се научим да виждаме както Учителя в другия, така и Учителя в себе си спрямо всяка една ситуация. Всяка личност е източник на познание. Как ще го тълкуваме ние и как ще го адаптираме към себе си, решаваме сами. Ние всички сме проводници на уроци и на подсъзнателно ниво много добре знаем на кого трябва да донесем познание и от кого трябва да получим.

Отношенията между хората целят развитие. Не просто познанство, не просто обвързване, приятелство, брак, любов - а развитие, усъвършенстване, учене.
Всяко ново нещо активира у нас заложби и способности, които без него едва ли биха се появили и развили.

Да съжителствате в рутина - без значение с кого - семейство, родители, половинка, колеги - е пагубно. Усилието, промяната, преодоляването – именно те катализират истинските ни възможности и ни показват причината за съществуването ни.

Активирайте сами потенциала си. Това ще помогне и на другите да направят същото. Не е необходимо да им казвате как да го направят, защото всеки преоткрива себе си по свой строго индивидуален начин. Но гледайки вашия пример, несъмнено би пожелал да бъде като вас. Така ще направи всичко възможно да развие собственото си по-добро аз.

Това е да бъдеш Учител без да налагаш и без да изискваш. Просто Учител, който дава добър пример. Вярвайте, че това е достатъчно. Не насилвайте другите да достигнат дадено ниво, когато те все още не са готови за него. Всеки има своя собствена скорост на учене и развитие и тя е неизмерима с вашата.

Замислете се, всеки външен съвет, касаещ нашата личност, си остава външен. Не го усещаме като част от себе си, ако преди това не сме го потърсили и не сме осъзнали неговата необходимост. Затова оставете всеки сам да прецени от какво се нуждае и къде да го потърси. Не ставайте учител на сила.

Бъдете Учител преди всичко на себе си!

Обичайте на първо място себе си, така ще покажете на другите как да се обичат. Възпитавайте отдаденост към себе си, за да може всеки да осъзнае колко ценен и специален е. Този, който цени себе си, ще оценява и другите. Този, който обича себе си, ще обича и другите.