Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти

  • Сподели:
Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти

Научни илюстрации и експерименти с научната илюстрация са обединени в Bloom на Любен Домозетски. Авторът представя части от себе си, включвайки в тях конкретни реално съществуващи растителни видове, които носят различни послания.

В тези работи главна линия е връзката човек – природа, една връзка която е неизбежна, вечна, сигурна и здрава, но не винаги осъзната. Човекът е част от природата, той е природа, тя излиза от него.

В тези творби това е демонстрирано буквално, но подбраните елементи и човешки части навеждат към размисъл и в други посоки. Човекът има "своя природа". Той избира колко и дали да я остави да вирее или да я скрива, преправя, контролира, облагородява…

Балансът не винаги е лесно постижим. Нашите мисли, чувства, желания, страхове и надежди постоянно ни бутат в една или друга посока, ту по-близо до Бога, ту по-по-далече от него. И в тези творби има малко Бог, има малко смърт, има малко секс, има малко пролет.

В тях се изразява идеята за възобновяване, за преходност, за тленност, за интимност. Техническото им изпълнение е стремеж за следване на традициите в средновековното и рененсансово изкуство – използваната повърхност е дъска, преднaзначена за икони, техниката е темперна, отново ползвана в иконописта.

Представянето на тези произведения без научната илюстрация е немислимо, те взаимно се допълват, едното води до другото и обратното. 

Изложбата Bloom на Любен Домозетски може да разгледате от 10.02 до 06.03.2021 г. в галерия "Little Bird Place".

Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти
Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти
Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти
Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти
Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти
Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти
Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти
Bloom на Любен Домозетски: научни илюстрации и експерименти