Дигитални цветя

  • Сподели:
Дигитални цветя

Барбара А. Лейн (Barbara A Lane) - дигитален художник от щата Колорадо, е автор на прекрасна поредица от абстрактни илюстрации с цветя, които притежават и хипнотизиращ ефект.

По-наблюдателните може да открият прилики между дигиталните цветя на Барбара и мандалите - санскритският символ, който представлява своеобразна диаграма, олицетворяваща безкрайността на Вселената.

Нека разгледаме!

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Дигитални цветя

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane