Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят

  • Сподели:
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят

Пропагандата съществува от древни времена като вид послание, целящо да въздейства на мнението или поведението на хората във връзка с някаква кауза или позиция, която облагодетелства дадена група или личност.

Антони Фреда (A nthony Freda) създава серия от илюстрации, които трябва да действат като антипропаганда, да служат като алтернатива на войната, да са оправна точка за диалог в съвременната цивилизация, в която цялата медийна среда е толкова изкусно манипулирана от кукловоди, на които дори и не знаем имената, че и най-отрия ум трудно може да направи разлика между истина и лъжа.

Антони Фреда дълго време е работил като арт директор в рекламни агенции, а негови илюстрации са се появявали на страниците на такива престижни медии като Time, The New Yorker, Rolling Stone, Esquire, Business Week, Playboy, The New York Times...

Да видим!

Снимки: Anthony Freda

Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят
Илюстрации, изобличаващи политическата пропаганда в глобалния свят