Има думи за всяко нещо и думи за всяка работа под небето

  • Сподели:
Има думи за всяко нещо и думи за всяка работа под небето

Има думи за всяко нещо
и думи за всяка работа под небето.
Думи за раждане и думи за умиране.
Думи за насаждане
и думи за изкореняване на насаденото.
Думи за убиване и думи за изцеляване;
думи за събаряне и думи за градене;
думи за плачене и думи за смеене;
...
думи за мълчание и думи за говорене;
думи за обичане и думи за мразене;
думи за война и думи за мир...

И време за всяка дума.

Автор: Георги Господинов