Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек

  • Сподели:
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек

Саркастични, проникновени, философски - така най-кратко и точно може да определим илюстрациите на Франко Матичио (Franco Matticchio) - художник и илюстратор от Варезе, Италия, станал световноизвестен с кориците си за списание "Ню Йоркър" (The New Yorker).

Да разгледаме! 

Снимки: 50watts.com / pinterest.com

Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек
Иронични илюстрации с намигване към мислещия човек