Иван С. Вълев: три стихотворения за любовта

  • Сподели:
Иван С. Вълев: три стихотворения за любовта

Иван С. Вълев подбра три свои любовни стихотворения специално за читателите на HighViewArt.com.

Творбите са от дебютанта му книга "Завой", включваща стихотворения, публикувани в периодични издания и награждавани на различни конкурси. 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

С всяко влюбване
проговарям чужд език.
Първо съм Аз, идваш Ти,
после Ние,
следват глаголите,
прилагателните,
които водят
към най-различни епитети.
Последни са времената –
бъдеще,
след това сегашно,
накрая
минало.

РЕЗОНАНС

Влизаш в стаята
и въздухът
започва да трепти
с дишането ни
в един и същи ритъм –
това ли е резонансът,
който ще разруши
всичките мостове,
за да няма път
назад?

ОТВАРЯНЕ НА ХЛАДИЛНИКА 

като книга пълна с истории:
ароматите на Индия,
тайните подправки на юга,
житена питка от приказките
и бутилки с бохемски рапсодии –
остави най-сладкото
за накрая.

Иван С. Вълев: три стихотворения за любовта