Изумително добри улични рисунки

  • Сподели:
Изумително добри улични рисунки

Пехак (Pejac) е псевдонимът на испански художник, който създава изумително добри рисунки по улиците на различни градове. Неговите оригинални творби може да бъдат открити по стените на сгради в Москва, Париж, Истанбул, Лондон, Милано и др.

"Меланхолията и хуморът са локомотивът на моите дела. Те създават поетичен език, чиято същност не разчита на проста красота, а на скритата страна на всичко", казва художникът. "Реакциите на хората ме карат да продължа. Ако мога да ги накарам да се замислят, значи всичко има смисъл ", допълва той.

Нека видим малка част от творбите на Пехак, които не могат да ни оставят безразлични пред неговия талант.

Снимки: Facebook.com/Pejac

Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки
Изумително добри улични рисунки