Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

  • Сподели:
Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Художникът Гундуз Агейев (Gunduz Agayev), който вече отлично познавате от "Саркастични карикатури, осмиващи религиозния фанатизъм", продължава да иронизира недъзите на съвременното общество, насочвайки този път вниманието си към полицейските служители в страни, в които системно се злоупотребява с правата на човека.

Би било интересно да видим как ли щяха да бъдат изобразени българските полицаи в тази своеобразна класация.

Да видим!

Снимки: Gunduz Agayev

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Судан / Police in Sudan

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Иран / Police in Iran

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Австралия / Police in Australia

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Австралия / Police in Netherlands

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Русия / Police in Russia

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Лондон / Police in London

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Индия / Police in India

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Турция / Police in Turkey

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Обединените арабски емирства / Police in Arab Emirates

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Азербайджан / Police in Azerbaijan

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Северна Корея / Police in North Korea

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Бразилия / Police in Brasil

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в САЩ / Police in USA

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в СССР / Police in USSR

Карикатури, осмиващи полицейската жестокост по света

Полицията в Китай / Police in China