Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти

  • Сподели:
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти

Украинският художник Олег Шуплияк създава невероятни оптически илюзии, в които има втори план и множество препратки към картини на други художници, което кара зрителя да се вгледа в платната на Шупляк няколко пъти, за да отрие скрития смисъл в тях.

Да видим!

Снимки: Олег Шуплияк

Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти
Картини със скрит смисъл, в които трябва да се вгледате два пъти