Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

  • Сподели:
Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Талантливият американски художник Корен Шадми (Koren Shadmi) показва в своите илюстрации някои от несъвършенствата на съвременния живот.

Вижте недъзите на днешното време и действителността, която ни заобикаля.

Снимки: korenshadmi.com / facebook.com/korenshadmiartist

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Любовта в XXI век

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Секс туризъм

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Нова надежда

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

С широко затворени очи

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Ваканция, заслужена от други

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Затворник на чуждите амбиции

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Пушене на "открити" пространства

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Винаги онлайн

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Не гледай настрани

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Задължително образование

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Подмяна на водата

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Краят на кариерата

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Новото ДНК

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Как да впечатлиш работодател

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Запълване на празнотата

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Пътят към думата

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Не казвай на никого

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Прилив и отлив

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

Лошо начало

Недъзите на днешния свят, показани в иронични илюстрации

"Ще го постна в социалните мрежи"