Перфектни комбинации от цветове в изкуството

  • Сподели:
Перфектни комбинации от цветове в изкуството

Видяхте перфектни комбинации от цветове в дизайна, модата и природата. В красивата поредица дойде ред и на съчетанието от цветове в изкуството, по-точно в натюрморта.

Под натюрморт (от фр. nature morte, "мъртва природа") се разбира изобразяване на неодушевени предмети - цветя, плодове, убит дивеч и др., без да се включват пейзажи и хора.

Чрез композицията авторът изразява конкретна идея за същността на тези обекти, между които е необходимо да има определена вътрешна връзка. Натюрмортът е обект най-вече на живописта, графиката и приложно-декоративните изкуства. Навлязъл е и във фотографията още в първите стъпки от нейното появяване.

Да разгледаме кадрите и да се насладим на красотата в изкуството.

Снимки: Discovercolor.ru

Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството
Перфектни комбинации от цветове в изкуството