Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените

  • Сподели:
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените

Тези пощенски картички от началото на ХХ век са използвани от мъжете за пропаганда, като целта била да се спре увеличаването на правата на жените.

В края на XIX и началото на XX век често се провеждат кампании, организирани от суфражетки - участнички в движението за предоставяне на избирателни права на жените, наречено суфражизъм.

Освен за правото на участие в избори, движението се бори и против дискриминацията на жените в политическия и икономическия живот.

Именно тогава се "раждат" тези картички, тъй като много мъже смятали подобни протести за откровено опасни и си представяли как стоят вкъщи да гледат децата, докато техните жени правят кариера...

Снимки: vintag.es 

Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените
Пропагандни картички от началото на ХХ век срещу увеличаването на правата на жените