Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

  • Сподели:
Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Вече сме ви представяли саркастичните карикатури на художника Гундуз Агейев (Gunduz Agayev), осмиващи религиозния фанатизъм и полицеската жестокост по света. В новите си илюстрации той засяга темата за универсалните човешки права и справедливостта, като представя някои от световните лидери и тяхното разбиране за правосъдие.

Брутално или реално, това е виждането на художника за днешния свят.

Снимки: meydan.tv

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Русия

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Германия

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Иран

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Гърция

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Китай

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Северна Корея

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

САЩ

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Великобритания

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Турция

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Бразилия

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Франция

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Азербайджан

Саркастични илюстрации, показващи как световните лидери разбират справедливостта

Пингвинландия