Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини

  • Сподели:
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини

Френският уличен артист Патрик Комеси (Patrick Commecy), заедно с екипа си създава хипер реалистични рисунки върху фасади на сгради, които освен че са пълни с живот и носят невероятно настроение, така променят сивия градски пейзаж, че се сливат с действителността и човек трудно може да направи разлика между реалното и нарисуваното.

Да разгледаме!

Снимки: a-fresco.com

Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини
Сиви градски фасади, превърнати в прекрасни картини