Свят, пълен с лимони

  • Сподели:
Свят, пълен с лимони

Виталий Уржумов е руски художник - сюрреалист, който е силно повлиян от творбите на Салвадор Дали, в които има по малко от сюрреализма, кубизма, дадаизма.

HighViewArt.com реши да ви представи творчество на художника от Владивосток с неговата лимонова серия, показваща света в слънчево жълто.

Да видим!

Снимки: urzhumov.info

Свят, пълен с лимони
Свят, пълен с лимони
Свят, пълен с лимони
Свят, пълен с лимони
Свят, пълен с лимони
Свят, пълен с лимони
Свят, пълен с лимони