Улично изкуство: 20 брилянтни примера

  • Сподели:
Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Уличното изкуство (графити) е един от начините, чрез които модерният човек от големия град може да изрази своята социална позиция и възгледите си за живота.

Ето 20 брилянтни примера за графити, събрани от целия свят. 

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / PublicDomainPicture

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / terimakasih0

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / digihanger

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / xusenru

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / alles

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / Bucol

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / foursummers

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / terimakasih0

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / emoro

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / Antonsjolander

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / birgl

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / BarbaraALane

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / ShonEjai

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / virginie-l

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / Artem_Apukhtin

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / djedj

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / Anthony-X

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / Asimina

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / dimitrisvetsikas1969

Улично изкуство: 20 брилянтни примера

Снимка: pixabay.com / scooterenglasias