За да еволюира съзнанието на човека, е нужно от  консуматор да се превърне в творец

  • Сподели:
За да еволюира съзнанието на човека, е нужно от  консуматор да се превърне в творец

Пробуждането му започва при 14 Hz., преходът му към висше съзнание при 18 Hz., но до квантовия преход (2025 - 2035) ще достигнат около 10 % от хората

През последните няколко години честотата на Земята, наричана Шуманова, се повишава много бързо и в началото на века е била вече 9,2 Hz. 
Руското издание “Наша планета” публикува задълбочен анализ с цифри и факти, че вибрацията на Земята вече е 14,12 Hz, а магнитните ѝ полюси ще се сменят при 18 Hz.

На 21 декември 2012 г., според изданието, тя е била 13,67 Hz. Това явление е циклично и се случва веднъж на 25 000 години. Тогава всичко съществуващо на Земята поема по нова спирала на развитие. Тази промяна е необратима. 

Земята пулсира ритмично, танцувайки своя вибрационен танц в когиталността (от латинското “cogito” - мисля, мисловност, менталност - цялото информационно съдържание в необятния покой на Нищото и всепроникващата субстанция в безкрайните вероятностни ограничения на Всичко, което Е). 

Движението на Земята поражда звук, чиято честота прониква във всичко. Всяка частица, всяка клетка е в синхрон с тази честота и се влияе от нея. Преходът е бавен, а квантовият скок ще стане факт, когато се достигнат 18 Hz.

Успешно ще го преминат тези, които носят в себе си вярата в него. Сегашната действителност е сравнима с тази, в която е живял Исус Христос. Но преди две хилядолетия вибрацията на човека и Земята е била 7 Hz. Апостол Петър е достигнал до 16 Hz, Йоан Кръстител - 47 Hz, а самият Исус Христос - 105 Hz. 

Според авторите на хипотезата за квантовия скок, началото на човешкото пробуждане настъпва при 14 Hz, на същинското - 15,5 Hz, а преходът към висше съзнание става при 18 Hz.  Но за да се приспособят хората успешно към новата реалност, е нужно да повишат честотата на вибрацията си до 19 Hz. Ако не се достигнат 15,5 Hz., вероятността преходът да е успешен  е много малка.

Хората, които са с материално съзнание, трептят с по-ниска честота. През януари 2012 г. те са били 78% от населението на Земята. През юли 2012 година намаляват до 70 %, а през август до 69 %.

До квантовия преход (2025 - 2035) пък ще достигнат не повече от 10 %, а до 2045 г. - около 3 %. 
Космосът е океан от вибрации.

За да еволюира съзнанието на човека, е нужно от консуматор да се превърне в творец. Да се откаже от остарелите модели на мислене, да преодолее страха и завистта.