Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

  • Сподели:
Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

Алекс Солис (Alex Solis) е художник и уеб дизайнер от Чикаго, САЩ, който създава серия от закачливи, но и полезни илюстрации, учещи ни на жестомимичения език, при който общуването се извършва не със звукови символи, а с помощта на жестове и чрез езика на тялото.

Жестомимичният език, който едновременното съчетава жестове с ръце, ориентация и движение на ръцете или тялото и мимика, се използва за изразяването на мислите на говорещия. Той обикновено се използват от общности на хора с увреден слух. Днес по света има стотици различни жестомимични езици.

За всяка една буква от жестомимичния език, Алекс Солис създава отделна илюстрация с животно, чието името започва с конкретната буква от латиницата.

Да видим!

Снимки: Alex Solis

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

H for Hippo

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

J for Jaguar

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

K for Koala

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

L for Lion

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

M for Monkeys

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

N for Narwhal

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

O for Octopus

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

P for Penguin and Pig

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

Q for Quail

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

R for Rabbit

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

S for Skunk

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

T for Turtle and Toucan

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

U for Unicorn

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

V for Vampire

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

W for Walrus

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

X for X-rays

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

Y for Yak and Yarn

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

Z for Zebra and El Zorro

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

I for Iguana

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

A for Apple

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

B for Bear

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

C for Cats

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

D for Dog

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

E for Elephant and Eagle

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

F for Fox and Fish

Забавни илюстрации, учещи на езика на тялото

G for Gorilla