Боян Биолчев: "Ако можеха да ни чуят"

  • Сподели:
Боян Биолчев: "Ако можеха да ни чуят"

"Ако можеха да ни чуят" от издателство Жанет 45

Издателство Жанет 45 представя новата книга с избрани разкази на Боян Биолчев "Ако можеха да ни чуят".

Цитати от книгата

За автора

Боян Биолчев има над 200 научни публикации – студии, статии, предговори, научни съобщения. Автор е на двайсетина белетристични книги:

– сборници с къси разкази ("Пробуждане", "Зуброва трева", "Бюро намерени вещи през 2001 г.", "Внезапна арена", "Писма от рая" и "Листа от ада", "Държавата Урария", "Усещане за България", "Сладко нищо", "Белег");
– сборници с новели ("Сапфир", "Холтер-87", "Мираж под наем", "Нищо за
продан");
– романи ("Очите плачат различно", "Сатурнов кръг", "Амазонката на Варое");
– книги за деца ("Градината на чичо Блум" и "Божко Еколожко").

Автор е на филмови сценарии за игрално и документално кино ("Войната свършва днес", "Славянската цивилизация", "Мъжка история", "Тайната на дяволското оръжие", "Вик за помощ", "Раздяла за трима", "Племенникът-чужденец", "Леденият континент", "Черно на бяло" и мн. др.).

Роден е на 11.12.1942 г. в София, където завършва 7-ма гимназия, след което следва полска филология в Ягелонския университет в Краков, Полша (1962-1968), защитавайки магистърска степен при проф. Кажимеж Вика.

От 1972 г. преподава сравнително славянско литературознание, история на полската литература, странознание на Полша и други дисциплини в СУ "Св. Климент Охридски". Защитава докторска дисертация на тема "Драматургията на Станислав Виспянски, енциклопедист на неоромантизма" (1978).

Хабилитира се с книгата "Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс" (1982). Става доктор на филологическите науки с труда "Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич – между осанката на народния пророк и Homo ludens" (1996).

Доцент е от 1982 г., професор – от 1996 г. и академик на Световна академия "Платон" – от 2002 г. Заместник-ректор е на СУ "Св. Климент Охридски" (1991-1993), ръководител на Катедра по славянски литератури (1992-1995), декан на Факултета по славянски филологии (1995-1999), ректор с два мандата на СУ "Св. Климент Охридски" (1999-2003 и 2004-2007).

От 1998 г. е председател на секция по Сравнително литературознание към Световния съвет на славистите. Член е на борда на директорите на Институт за балкански изследвания в Бостън, САЩ. Главен редактор е на в. "Софийски университет" (1980-1991), член на редколегията на сп. "Летописи" (1991-1997) и член на редакционния съвет на в. "Литературен вестник" (от 1996).