Робърт Антон Уилсън: "Квантова психология"

  • Сподели:
Робърт Антон Уилсън: "Квантова психология"

"Квантова психология" от издателство "Кръг"

"Квантова психология" (издадена за първи път през 1990-а, но запазила актуалността си до днес) преобръща начина, по който мозъкът ни възприема нас самите – и Вселената – през XXI век.

Някои наричат книгата материалистична, според други е научна, а трети настояват, че е мистична. Всъщност тя е всяко от тези неща.

Всяка глава в тази книга съдържа упражне­ния, които ще помогнат на читателите да схванат и да "интернализират" (да се нау­чат да използват) принципите на квантова­та психология.

Видеалния случай книгата би трябвало да служи като учебен наръчник за група, която се среща един път седмично, за да изпълнява упражненията и да дискутира последствията от научените уроци за всеки­дневието.

Освен това използвам техниката "разпръс­кване" на суфистките автори. Темите неви­наги са представени в линеен, "логически" ред, а в нелинеен, психо-логически ред, чиято цел е да създаде нови начини на мислене и на възпри­емане.

Също така тази техника способства за процеса на "интернализация".

За автора

Робърт Антон Уилсън (1932–2007) е американски писател, есеист, драматург, поет и футурист. Описва творчеството си като опит да бъдат разрушени предпоставените асоциации, да се погледне на света по различен начин чрез редица нови модели, никой от които не може да се нарече истина.

Автор на повече от 35 книги, Уилсън цели да въведе човечеството в съзнание на генерален агностицизъм, но не по отношение само на Бога, а агностицизъм към всичко около нас.

Тимъти Лиъри е наречен "най-опасния мъж на планетата", Робърт Уилсън е един от най-добрите му приятели и съидейници, - него бихме могли да определим като един от най-умните и интересни хора на планетата.

Той е романист, хуморист, драматург, поет, популяризатор на науката, преподавател и лектор - автор и съавтор на повече от тридесет книги, доктор по психология, отличен познавач на физиката и мистичните традиции - от дзен и йога до магия и херметизъм...

Отзиви

"Уилсън преобърна всяка умствена полярност у мен, сякаш съм бил разтегнат до безкрайността. Останах изумен и очарован."
Филип К. Дик, писател

"Най-важният философ на века… Книгата му е научна, остроумна, съвременна и изпълнена с надежда."
Тимъти Лиъри, психолог

"Научил съм от Робърт Антон Уилсън повече, отколкото от всеки друг."
Джордж Карлин, комедиант