Русана Бърдарска: "Опитът"

  • Сподели:
Русана Бърдарска: "Опитът"

"Опитът" от издателство "Жанет 45"

За автора

Русана Бърдарска е родена в Лом. Завършила е Английската гимназия в Пловдив, Българска филология в СУ "Климент Охридски" и Европеистика в Брюкселския университет. Работила е за български издателства и за Европейския месец на културата, Пловдив, 1999 г.

От 2002 г. живее в Брюксел, където от 2006 г. е служител на Европейската комисия. Автор е на студия за постсимволизма, на академичен курс по превод за европейските институции и на теоретична разработка за евролекта, на публицистичен анализ на ромския проблем и на романа "6 тъжни разказа, 1 весел + 1 интерактивен" ("Жанет 45", 2002 г.), издаден също в Полша и (частично) в Македония. "Опитът" е вторият ѝ роман.

Отзиви

"Опитът" на Русана Бърдарска е монументална творба. Книгата представлява сложно взаимодействие между много литературни жанрове. Но тя не остава само на терена на литературата, а интервенира и на терена на документалистиката. Какво е въображението на нашата памет?

Какви са любовите и разводите между личното и публичното в собствената ни съдба, между своето и чуждото? На кой от повествователните гласове от "Опитът" можем да се доверим? Каква е цената на постмодерната игра и кога всичко става смъртоносно сериозно?

Русана отговаря много интимно на тези банални въпроси и минава отвъд стереотипи и автоматизми. Тя е твърде умна жена. И пише ужасно увлекателно. Резултатът е, че виждаме постройката на собственото си време, виждаме я през телескоп и под микроскоп. И предизвикателствата за интелекта са толкова големи, че забравяме кое какво е."
Марин Бодаков

"Русана Бърдарска се ползва умело от семантичните връзки и родства, от метафоричния потенциал на думите и от разнообразна фразеология. Доброто владеене на други езици й позволява да дълбае в коренищата на българския и да изважда оттам негови позабравени компетентности. "Опитът" показва богата ерудиция в полето на хуманитаристиката.

За внимателния читател бързо ще стане ясно, че с тези свои текстове авторката опитва една концептуално изведена алюзия с оригиналната същност на есеистичното и "Опитите" на Монтен, акцентирайки същевременно върху кръвната връзка на този жанр с литературния нагон изобщо."
Андрей Захариев

"Мисля, че подобен жанр не се появява всеки ден в българската литература. Бих направила собствен опит да определя този труд: мемоари с елементи на разсъждение, философски есета с автобиографична нишка или, както самата авторка дава определение някъде, "популярна философия с екзистенциални елементи".

Във всеки случай мотото преди началото на същинския текст ни уверява съвсем лаконично и не без намигане: "Това е книга". Нека добавя: това е книга на интелигентен, начетен, задълбочен автор. (...)

Това е книга. И тя определено се опитва да каже максимално много неща. Ако трябва да избера един послевкус, то това е заседналата в гърлото горчивина от нашата трагична незначителност, от непосилните мащаби, в които се движи крехкият смисъл на нашия живот, от зловещата красота на звездното небе."
Антония Апостолова за Литературен вестник

Откъс