30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"

  • Сподели:
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"

Символът "Хамса" или "Ръката на Бог" е изключително популярен в еврейския и арабския свят, става все по-модерен и на Запад.

Много евреи смятат, че петте пръста на "Хамса" напомнят на човек да използва петте си сетива.

Символът "Ръката на Бог" предпазва от уроки, зли очи, магии, клетви, затова все повече хора си го татуират на различни места по тялото.

Ето 35 невероятни татуировки с "Хамса".

Снимки: cuded.com

30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"
30 невероятни татуировки с "Ръката на Бог"