Находките на High View Art: Кабо Верде

  • Сподели:
Находките на High View Art: Кабо Верде

Разположен на около 600 км от континенталната част на Западна Африка, Кабо Верде е вулканичен архипелаг, който се състои от 10 по-големи острова и няколко необитаеми островчета, разделени на две категории: подветрените острови (Сотавенто) на юг и наветрените острови (Барлавенто) на север, в зависимост от това дали островите са повече или по-малко засегнати от пасатите от североизток.

Преди да бъдат открити от португалците през 1456 г., островите Кабо Верде са били необитаеми. Днес по-голямата част от жителите са със смесен португалски и африкански произход, а Кабо Верде е известен със своята креолска португалско-африканска култура и морна музика
Някога Кабо Верде е бил важен център за търговията с роби.

През 20-ти век тежките засушавания причиняват смъртта на 200 000 души и предизвикват тежка емиграция. Днес повече хора с произход от Кабо Верде живеят извън страната, отколкото в нея. Парите, които изпращат у дома, носят така необходимата чужда валута.

Климатът е сух тропически и валежите са ограничени и доста непостоянни, със средно по-малко от 300 mm годишно. Пейзажите на този архипелаг са много разнообразни, образувани от вулканична дейност преди 8 милиона до 20 милиона години. В средата на 20-ти век бяха предприети големи усилия за залесяване и опазване на почвата и водата за възстановяване на деградиралата земя. Земята на западните планински острови е претърпяла обширно преобразуване, което трансформира сухото степно местообитание в силно повлиян от човека пейзаж. Гъста гора сега покрива някои от най-високите височини и по-влажните склонове, обърнати към вятъра, докато в някои от по-сухите райони са създадени гори. 

Потенциалът за селско стопанство е изключително разнообразен, възпрепятстван от безводие, екстремна топография и неравнопоставена собственост на земята.

Островите на Кабо Верде си спечелиха репутация за постигане на политическа и икономическа стабилност.

Кабо Верде беше на второ място сред африканските държави, включени в световния индекс за свобода на печата на Репортери без граници през 2014 г.
Голяма част от медиите са държавни, но има активна частна преса и нарастващ брой частни радио и телевизионни оператори.

През 2014 г. постоянното население на Кабо Верде е приблизително 538 000 с демографски темп на растеж от почти 1,4% годишно и нетен процент на емиграция от 6,9%. Последователността на сушите през втората половина на 20-ти век направи живота толкова труден, че голяма част от населението предпочете да емигрира. В резултат на това имигрантското население на Кабо Верде все още е по-високо от населението в самата страна (оценено на 500 000 още през 2000 г.). Постоянните жители са млади, а над 50% са на възраст под 24 години.

Въпреки тежките ограничения по отношение на природните ресурси, Кабо Верде постигна истински напредък спрямо икономическия растеж през последните 15 години. Реалният БВП на глава от населението регистрира едно от най-големите увеличения сред страните на юг от Сахара. Тези увеличения обаче бяха нарушени от икономическата криза. Значителна част от икономическата тъкан е посветена на туризма.

Растежът на Кабо Верде е възможен благодарение на стратегия за икономическо развитие, базирана на частния сектор и интегрирането на страната в световната икономика. Тази стратегия обаче е силно индуцирана от чужбина: прехвърляне на средства от емигранти от Кабо Верде, чуждестранна помощ и приходи от туризъм.

Доброто представяне по отношение на растежа е отразено и в индекса на човешкото развитие, който през 2014 г. постави Кабо Верде на 122-ро място от 187 държави. Освен това Кабо Верде вече не е класиран в групата на най-слабо развитите страни: през 2007 г. се присъедини към списъка на страните със среден доход.