Защо е важна обратната връзка

  • Сподели:
Защо е важна обратната връзка

Не е тайна, че обратната връзка е важен компонент на ефективното обучение. Обратната връзка подобрява увереността на учащия, мотивацията за учене и в крайна сметка постиженията на този, за който е предназначена.

Обратната връзка идва под много различни форми.
Тя би могла да бъде ориентираща, мотивираща, благодарствена, насърчителна и други. Нейната главна цел, е да ни развие повече като хора.
Можете да предоставяте обратна връзка епизодично, в изолирани случаи или на текуща основа. Можете да го добавите в края на учебния модул, да го предоставите на база въпрос по въпрос или да го адресирате веднъж годишно под формата на преглед на изпълнението. 

Обратната връзка е преди всичко информация, предоставена по отношение на аспектите на нечие представяне, разбиране или умение. Това е реакция на действието, което има за цел да ангажира, информира и увеличи знанията чрез намаляване на несъответствията между настоящите разбирания.
Обратната връзка възниква, когато средата реагира на действие или поведение. Например „отзивът на клиентите" е реакцията на купувачите към продуктите, услугите или политиките на компанията; и „обратната връзка за представянето на служителите" е реакцията на служителите към обратна връзка от техния мениджър – обменът на информация включва както очакваното представяне, така и показаното.

Всички могат да се възползват от обратната връзка. Както здравият разум, така и изследванията показват ясно – обратната връзка и възможностите за използването ù, помагат за подобряване диалога, независимо дали е индивид, група, бизнес компания или организация. Тази информация може да се използва за взимане на по-информирани решения. Освен това ни позволява да изграждаме и поддържаме комуникация с другите.

Ефективната обратна връзка, както положителна, така и отрицателна, е много полезна. Обратната връзка е ценна информация, която ще се използва за взимане на важни решения. Най-добре представящите се компании са тези с най-добри резултати, защото постоянно търсят начини да дадат най-доброто от себе си. За компаниите с най-високо представяне „непрекъснатото подобрение" не е просто ефектна крилата фраза. Това е истински фокус, базиран на обратна връзка от цялата организация – клиенти, служители, доставчици, рекламодатели и заинтересовани страни. Най-добре представящите се компании не само са добри в приемането на обратна връзка, но и умишлено искат да я чуят. И те знаят, че обратната връзка е полезна само когато подчертава както слабите, така и силните страни.

Като се иска обратна връзка, тя всъщност може да мотивира служителите да се представят по-добре. Служителите обичат да се чувстват ценени и оценяват да бъдат помолени да предоставят обратна връзка, която може да помогне при формулирането на бизнес решения. А обратната връзка от клиенти, доставчици и заинтересовани страни може да се използва за мотивиране и изграждане на по-добри работни отношения.
Обратната връзка често се бърка с критиката. Всъщност това, което се разглежда като негативна критика е конструктивна критика и е най-добрата обратна връзка, която може да помогне за формулирането на по-добри решения за подобряване и повишаване на производителността.

Обратната връзка е инструмент за продължаване на ученето

Инвестирайте време в питане и се интересувайте от това как другите преживяват работата с вашата организация. Постоянната обратна връзка е важна в цялата организация, за да останете в съответствие с целите, да създадете стратегии, да разработите подобрения на продукти и услуги и да подобрите взаимоотношенията. Продължителното обучение е ключът към подобряването.

Разбира се, всичко казано до тук, се прави със следното уточнение: обратната връзка се дава възпитано, културно и по такъв начин, който другата страна да възприеме правилно, тоест да няма място за интерпретации или грешно тълкуване.
Трябва обратната връзка да бъде ясно, чисто и точно формулирана, за да се разбира за какво се отнася и какво целим с нея.
Без шикалкавене и без лаконичен тон, защото рискуваме да останем неразбрани.

Може да спестите обратна връзка за нещо нищожно, което не си струва да му бъде обръщано специално внимание и спокойно може да се преглътне.