Изкуството Дзен и висшият Дух

  • Сподели:
Изкуството Дзен и висшият Дух

Дзен е източно изкуство, свързано с техники на медитация за прочистване на духа. Дзен или Зен от японски, означава – съзерцание.

Това изкуство ни помага да вникнем по-дълбоко в нашето съзнание, чрез пренасянето му в друго пространство, с помощта на медитацията.

Дзен е течение на Будизма, което е започнало своето съществуване още през 7 век в Китай, след което постепенно започва да се разпространява и достига до Виетнам, Япония, Корея, дори и до Европа. В началото на пътя си това изкуство е практикувано предимно от самураи и най-различни школи, които се занимавали с бойни изкуства. 

Дзен е свързан с дисциплиниране на духа и опознаване на изначалното ни Аз – това е и тази божествена частица, която притежава всеки човек по света и чрез която успява да развие силна индивидуалност.

В източната традиция особено тази, която е свързана с бойните изкуства, под наименованието ''Дух'' се разбира тази част, която е сътворила един вътрешен кръг, който пък е пряко свързан с човешкото съзнание и този кръг трябва задължително да бъде усъвършенстван, както и овладян, като използваме своя себеконтрол и себесъзнание.

В Дзен, който е неотклонна част от източната традиция, съществува и понятието за  Аз –ът, който всъщност е Духът – Spirit.

Всички бойни изкуства по света са пряко свързани от една голяма рамка, която никога не спира да се разширява и никой жив човек не знае къде всъщност се намира нейният предел, а всичко останало е напълно преходно, като всеобщото човешко разбиране за Духа, който може да бъде овладян и изучен, както и човешкият разум.

Западната екзотерична традиция също си служи с понятието душа – центърът на човешките възможните, който е пряко свързан с нашите жизнени сили и също е затворен в един духовен кръг. 

Скандхи – Това е израз, който описва петте изначални елемента, които всъщност оформят цялото човешко същество и са притежание на абсолютно всяка форма на живот.

Преди хиляди години е имало школа в Китай под наименованието Шингон, която се е занимавала пряко с изучаването на мистицизма и будизма, това е била една напълно затворена група от типа на секта, до която са имали допир само избраните за това.

В Япония пък тази школа се е наричала Тендей в нея са се занимавали предимно с тълкуването на будизма и е една Дзен школа, на която началото са поставили Сото и Ринзай.  

Китайското название за дзен е Чан и то произхожда още от древността и е свързано с думата джахана, която е силно разпространена в Индия. В китайския също е Чан, но на японски се чете като дзен. 

Една от най-доминиращите школи и с най-огромно влияние в Китай е Линчи, това е Чан школа, а единствената школа, която успява да я изпревари е Цао Тунг, която до последно запазва своя собствен съвършен облик.

Един от самостоятелните клонове на учението на дзен е Сото. 

Дзен понятия

Личен поглед – това е стар термин, който означава индивидуален поглед, основаващ се на идеята, че личностният Аз и егото е реалност, която може да възприема нещата реалистично. 

Създадените явления – те са резултат от Закона за Кармата, несъздадените не зависят от воля, дума и действие. 

Кашияпа – Той става водач първи в аскетичната практика на десетте главини послушника, след смъртта на Буда. 

Изначалният лик – Той е свързан с първичната природа на Духа, все още неопетнена от човешките намерения и дела. 

Бодхидхарма – това е първият патриарх на дзен будизма в Китай, който е пристигнал от Индия. 

Петте дома и Седемте секти – това понятие е свързано с различните видове секти и под секти в Дзен Будизма. 

Неподвижен Просветен Цар – това е едно от петте божества на света създател на природата и всичко живо наричан още Фудо Мьо. 

Верен дух – този израз е свързан с понятия, като честност, принципност, неподкупност, в него е важно човек да стане верен – чрез самоанализ, дисциплина и доза упражнения. 

Човечността е духът на човека. Верността е неговият път. Колко тъжно, че изоставя пътя и не разчита на него, че губи духа и не знае как да го търси. Когато човек изгуби петел или куче, той знае как да го търси, но като изгуби истинския си дух, не знае как да го търси. Пътят към Познанието не е нищо друго, освен търсене на загубения дух! – цитат от Менциус.

Ако тази статия ви се е сторила интересна, може да прочете Петте възпоменания на Буда, както и Ошо: Медитацията учи на нов вид живот