Ошо: Медитацията учи на нов вид живот

  • Сподели:
Ошо: Медитацията  учи на нов вид живот

Ошо за медитацията:

Когато не правиш нищо. Съвсем нищо, изобщо - физически, умствено... на всички нива. Когато всички дейности са спрели, а ти просто си. Само да бъдеш. Това е медитация. Не можеш да го направиш, не можеш да го практикуваш.

Ти трябва само да го разбереш. И всеки път, когато намериш време, само за да бъдеш... и да пуснеш цялото правене. Мисленето също е правене. Концентрирането също е правене. Съзерцаването също е правене. Дори и за един миг, ако не правиш нищо, а си просто в центъра си, напълно отпуснат... това е медитация.

Веднъж усетил това, ти можеш да останеш в това състояние колкото искаш. Ти можеш да останеш в това състояние 24 часа. Веднъж осъзнал начинът по който, съществото може да остане необезпокоено, тогава бавно можеш да започнеш да правиш неща, продължавайки да осъзнаваш, че съществото е необезпокоено. Това е втората част от медитацията.

Първо научи как просто да бъдеш и после се научи как да правиш прости неща – да чистиш пода, да взимаш душ - но да държиш себе си центриран. Тогава ще можеш да правиш сложни неща...

Например, аз говоря с вас, но моята медитация не е нарушена. Аз мога да продължавам да говоря, но в моя център няма дори вълничка. Има само тишина... Пълна тишина.

Медитацията не е против действието. Не е че трябва да избягаш от живота. Тя просто учи на нов вид живот. Така че да бъдеш в центъра на циклона.

Животът ти тече и тече по-интензивно... с повече радост, с повече яснота, повече визия, повече творчество и в същото време ти си отгоре, само наблюдателят от хълма. Просто виждащ всичко, което се случва около теб.

Ти не си правещият. Ти си наблюдаващият. Това е цялата тайна на медитацията. Че ти се превръщаш в наблюдателя. Продължаваш да си вършиш нещата, няма проблем – да цепиш дърва, да вадиш вода от кладенеца.

Ти можеш да правиш всички малки неща. Само едно нещо не е позволено и то е да не загубиш центрирането си. Тази осъзнатост, наблюдателност трябва да остане абсолютно незаоблачена, непритеснена. Медитация е много просто явление.

***

Медитацията е единственият начин да преминеш отвъд себе си. Единственият начин да трансцендираш себе си.

А какво е медитация? Тя не означава да медитираш върху нещо. Английската дума обърква. На английски няма дума, достатъчно образована, да преведе думата на Буда - "сама-сати".

Преведена е като "медитация", като "правилно умуване", като "осъзнатост", като "съзнатост", като "будност", като "наблюдателност", като "свидетелстване".

Но всъщност няма нито една дума, която притежава качеството на "сама-сати". "Сама-сати" означава: Съзнанието Е, но без каквото и да е съдържание. Няма мисъл, няма желание.