Трите вида любовни връзки

  • Сподели:
Трите вида любовни връзки

Има три вида любовни връзки, които коренно се отличават една от друга. В първата връзка,  отношенията между партньорите протичат с любов, подкрепа и разбирателство. Вторият тип връзки е свързан с разминаване в характерите и чести недоразумения между партньорите.

В последния тип връзки, отношенията, които протичат между партньорите са свързани с безразличие и всеки от партньорите гони своите собствени интереси. Тази връзка по-скоро се крепи на някаква взаимна изгода и облагодетелстване.

Ще разгледаме трите типа връзки, поотделно и ще разберем как коренно се различават една от друга.

1. Първи вид връзки: Любов, отдаденост и подкрепа

Този тип връзка се крепи на истински чувства, вярност и разбирателство. В тази връзка всичко е почти безпроблемно. Партньорите са успели да намерят нужния синхрон и двамата са се научили да правят компромиси, за да съхранят спокойствието и любовта. Дори и ежедневните подводни камъчета са неспособни да разклатят истинските и чисти отношения между партньорите.

В тази връзка наистина има взаимна обич и разбирателство, партньорите се стремят да подържат приятелски и любовни отношения, и колкото време да минава чувствата между тях не утихват. Напротив, с времето те стават още по-силни, така както са били в началото на връзката. Проблемите и ежедневните препятствия, успяват още повече да ги съберат и те се чувстват още по-силни, когато са заедно.

Любовта никога не угасва в тази връзка, а с времето отношенията между партньорите стават още по-романтични и чувствени, защото и двамата са успели да съхранят чувствата си и не са спрели да се радват един на друг. Времето не е успяло да промени страстта и сексуалното привличане между тях. Дори и да са малък процент, тези истински и чисти връзки съществуват и хората в тях са удовлетворени от факта, че са срещнали точния човек и своята сродна душа, с която да живеят, споделят и да бъдат истински щастливи.

2. Втори вид връзки: Несходство в характерите, непрекъснати разминавания в мисленето и чести скандали без причина 

В тази връзка характерите на партньорите са силни и безкомпромисни, и двамата не успяват да пречупят своя инат в името на любовта. При тези силни характери, всеки отстоява позицията си и не способността им да правят компромиси разклаща връзката.

Във вторият тип връзки партньорите държат един на друг, любовта е успяла да ги събере, но различието в характерите не им позволява да се насладят на своите чувства и те са склонни да спорят, дори и за дребни неща. Най-често разпространените връзки са именно от втори тип, в който партньорите се обичат, но не успяват да намерят правилния начин, по който да комуникират и не разбират, че за да имат стабилни отношения е нужно да пречупят егото си и да не спорят излишно.

В този тип любовни връзки има дълбоки  чувства, вярност и в прекалени дози откровеност, тъй като и двамата държат винаги да изкажат своето мнение и да го отстояват до последно. Единственото, което липсва при тази връзка, е желанието да се направи компромис в името на любовта. Голям процент от браковете и любовните връзки, протича именно по този начин, в който двамата партньори се обичат безусловно, но просто не могат да намерят правилния подход един към друг.

3. Трети тип връзки: Безразличие, материално облагодетелстване и егоизъм

В третия тип връзки партньорите са се събрали, заради взаимни интереси и там няма любов, просто общ поглед за развитие. В този вид любовни връзки партньорите подържат по-скоро строго професионални и сексуални отношения, но привързаност и любов няма. Отношението между партньорите е хладно и двамата са на принципа, че трябва да гледат предимно в своята собствена паница и развитие.

Има няколко причини, поради които се събират партньорите в този тип връзка и те са взаимни интереси, материално облагодетелстване и някаква изгода от това съжителстване. При тези партньори няма дълбоки и силни чувства, които да ги свързват. Всичко протича някак механично и с точно определен план. Те не правят компромиси в името на любовта, защото такава между тях не съществува.

Единственият момент, в който са склонни да се пречупят пред обстоятелствата, е, за да спечелят нещо от това. Своя егоизъм, те проявяват под формата на взаимно безразличие и незаинтересованост от проблемите на другия партньор. Много хора подържат именно този тип връзки, в които няма чувства, любов и романтика, защото всичко това е заместено от мисълта, че трябва да имат някаква полза и печалба от тези отношения.