13 февруари - Световен ден на радиото

  • Сподели:
13 февруари - Световен ден на радиото

Обявен през 2011 г. от държавите-членки на ЮНЕСКО и приет от Общото събрание на ООН през 2012 г. за Международен ден, 13 февруари стана Световен ден на радиото.

Радиото е мощно средство за прославяне на човечеството в цялото му многообразие и представлява платформа за демократичен дискурс. На глобално ниво радиото остава най-широко консумираната медия. Тази уникална способност за достигане до най-широката аудитория означава, че радиото може да формира изживяването на обществото за разнообразие, да застава като арена за всички гласове да говорят, да бъдат представени и чути. Радиостанциите трябва да обслужват различни общности, като предлагат голямо разнообразие от програми, гледни точки и съдържание и отразяват разнообразието от аудитории в техните организации и операции.

Радиото продължава да бъде една от най-доверените и използвани медии в света, според различни международни доклади. 
По този начин темата на изданието на Световния ден на радиото през 2022 г. е посветена на "Радио и доверие"