16 ноември - Международен ден на толерантността

  • Сподели:
16 ноември - Международен ден на толерантността

Организацията на обединените нации е ангажирана с укрепването на толерантността чрез насърчаване на взаимното разбирателство между културите и народите. Този императив лежи в основата на Хартата на ООН, както и на Всеобщата декларация за правата на човека, и е по-важен от всякога в тази ера на надигащ се и насилствен екстремизъм и разширяващи се конфликти, които се характеризират с фундаментално пренебрежение към човешкия живот.

През 1996 г. Общото събрание на ООН (с резолюция 51/95 ) покани държавите-членки на ООН да отбелязват Международния ден на толерантността на 16 ноември. Това действие последва Годината на толерантността на ООН през 1995 г., обявена от Общото събрание на ООН през 1993 г. по инициатива на ЮНЕСКО, както е посочено в Декларацията на принципите за толерантност и последващ план за действие за годината .

През 1995 г., за да отбележи Годината на толерантността на ООН и 125-ата годишнина от рождението на Махатма Ганди, ЮНЕСКО създаде награда за насърчаване на толерантността и ненасилието. Наградата на ЮНЕСКО-Маданджит Сингх за насърчаване на толерантността и ненасилието награждава значими дейности в научните, художествените, културните или комуникационни области, насочени към насърчаване на дух на толерантност и ненасилие.

Наградата се присъжда на всеки две години в Международния ден на толерантността, 16 ноември. Наградата може да се присъжда на институции, организации или лица, които са допринесли по особено заслужен и ефективен начин за толерантността и ненасилието. За своята петдесета годишнина на 16 ноември 1995 г. държавите-членки на ЮНЕСКО приеха Декларация на принципите за толерантност. Наред с други неща, Декларацията потвърждава, че толерантността е уважение и признателност към богатото разнообразие от култури в нашия свят, нашите форми на изразяване и начини да бъдем хора. Толерантността признава универсалните човешки права и основните свободи на другите. Хората са естествено разнообразни, само толерантността може да осигури оцеляването на смесените общности във всеки регион на земното кълбо.

Декларацията квалифицира толерантността не само като морален дълг, но и като политическо и правно изискване за индивиди, групи и държави. Тя подчертава, че държавите трябва да изготвят ново законодателство, когато е необходимо, за да гарантират равно третиране и възможности за всички групи и индивиди в обществото.

Образованието за толерантност трябва да е насочено към противодействие на влиянията, които водят до страх и изключване на другите, и трябва да помага на младите хора да развият способности за независима преценка, критично мислене и етични разсъждения. Разнообразието на многобройните религии, езици, култури и етноси в нашия свят не е претекст за конфликт, а е съкровище, което обогатява всички нас.