20 мисли за Бог и вярата

  • Сподели:
20 мисли за Бог и вярата

"Аз не мога да си представя гениален учен, който не притежава дълбока вяра. Няма знание без вяра и няма вяра без знаниe", казва Алберт Айнщайн.

Ето още мисли за вярата и Бог, подбрани от HighViewArt.com:

1. Декарт: Съществуването на Бога е по-достоверно и от най-достоверната геометрическа теорема.

2. Майкъл Фарадей: Науката, като ни научава да познаваме нещата на природата, е длъжна да ни направлява към размисъл за Този, Чието творение са тези неща.

3. Ж.-Л. Бюфон: Върховното Същество, създавайки света, е пожелало да използва само една идея, варирайки с нея по всички възможни начини, така че човекът да е в състояние да се възхити на съвършенството на изпълнението и на простотата на замисъла.

4. Протойерей Михаил Апостолов: Безбожието е голота на душата.

5. Платон: Бог е началото, средата и краят.

6. Майка Гавриила: Всяка сутрин, когато се отваря новата и празна страница на деня, да се подписваме под нея. И каквото иска Господ, нека пише.

7. Жан Жак Русо: Разумът ни показва целта, а страстите ни отклоняват от нея. Признавам, че величието на Писанието ме изпълва с очудване. Светостта на Евангелието говори на моето сърце. Погледнете на философските книги с всичкия техен блясък и важност, колко малки изглеждат те в сравнение с тази книга. Възможно ли е тъй възвишената и в същото време тъй простата книга да бъде човешко слово? Възможно ли е, щото този, за когото тя разказва, да е бил само човек? Много по-естествено е да се допусне, че действително е съществувал Този, Който дал материал за тази книга, отколкото да се предположи съгласието на няколко човеци за да я напишат.

8. Г. Померанц: Самото обръщане към Бога вече създава вертикала, създава нова степен на свобода – нагоре. Без йерархия висотата на свободата е непълна, има само тъпчене наляво-надясно, напред и назад.

9. Емерсон: Каквото от Бога виждам ми е достатъчно, за да повярвам в онова, което не виждам.

10. Ф. М. Достоевски: Единствено християнството притежава в себе си живата вода. Само то може да доведе човека до живите водоизточници и да го спаси от разлагане. Без християнството човечеството ще се разложи и изгние. 

Ако Бог не съществува, тогава всичко е позволено. 

Хуманността, която отрича Бога - води до безчовечие.

11. Чарлз Дикенс: Новият Завет е най-хубавата книга, която някога е познавал или ще познава света.

12. Волтер: Камбаните бият, а човеците още кръвта си пият!

13. Гьоте: Предвиждам време, когато хората ще престанат да радват Бога.

14. Микеланджело: Слънцето – това не е нищо друго освен сянката на Бога.

15. Спиноза: Вечната Божия мъдрост се проявила във всичките неща, особено в човешкия дух, и най-вече в Иисуса Христа.

16. Стоян Михайловски: Не разделяйте морала от вярата в една върховна правда. Всеки добър сърцевидец знае, че без богопознание човешката съвест не е друго освен самовъзвеличаване и самопоклонство.

17. Юнг: Вярвате ли в Бог? Аз не вярвам, аз знам.

18. Балзак: Да се съмняваш в Бог, означава да вярваш в него.

19. Алфонс дьо Ламартин: Съвест без Бог е съдилище без съдия. 

20. Волтер: Аз вярвам в Бога, но не в Бога на мистиците и теолозите, а в Бога, който се проявява в природата – Великият математик, Архитектът на Вселената, първодвигателят, неизменният, трансценденталният, вечният.