35 въпроса, след които идва любовта

  • Сподели:
35 въпроса, след които идва любовта

Преди 20 години психологът Артър Арън провел в лабораторията си експеримент. Той предложил на различни мъже и жени, които не са се познавали до момента на срещата в лабораторията, да отговорят на 35 въпроса.

След това трябвало да се гледат мълчаливо очи в очи в продължение на 4 минути. След половин година много от участниците в експеримента били готови да се оженят.

Отговорите на тези въпроси карат запитания да се открие максимално, да покаже своите зони на уязвимост, слабите си места, а това способства хората да се сближават.

1. Ако можете да избирате от всички хора по света, кого бихте поканили на обяд?

2. Бихте ли искали да сте знаменити? В коя област?

3. Преди да позвъните на някого репетирате ли понякога какво ще кажете? Защо?

4. Как си представяте идеалния ден?

5. Кога за последен път си пяхте сам на себе си? А на друг?

6. Ако можехте да доживеете до 90 и да запазите или ума си, или тялото си на 30-годишни – какво бихте избрали?

7. Имате ли тайно предчувствие как ще умрете?

8. Назовете три общи черти, които притежавате и вие, и партньорът ви.

9. За какво сте най-много благодарни в този живот?

10. Ако можехте да промените нещо в процеса на вашето възпитание, какво би било това?

11. За 4 минути разкажете на партньора си историята на своя живот толкова подробно, колкото е възможно.

12. Ако можехте утре сутрин да се събудите с ново качество или дарба, какво или каква бихте искали да е то/тя?

13. Ако кристалната топка можеше да ви разкаже истината за вашия живот, за вашето бъдеще или за нещо друго, какво бихте искали да узнаете?

14. Има ли нещо, за което сте мечтали дълго време? Защо не сте го направили?

15. Кое е най-голямото достижение в живота ви?

16. Какво цените най-много у приятелите си?

17. Кой е вашият най-скъп спомен?

18. Най-зловещият ви спомен?

19. Ако знаехте, че през тази година ще умрете, какво бихте променили в текущия си живот? Защо?

20. Какво е за вас приятелството?

21. Каква роля играят в живота ви любовта и привързаността?

22. Избройте 5 положителни черти на вашия партньор.

23. Колко са си близки членовете на вашето семейство? Смятате ли, че детството ви е било по-щастливо, отколкото на другите хора?

24. Какво мислите за отношенията с майка ви?

25. Съставете три изречения, които започват с "ние". Например "Ние двамата в тази стая чувстваме..."

26. Продължете фразата. Например: "Бих искал да споделя с някого..."

27. Ако сте решили да станете близък приятел на вашия партньор, моля, разкажете му това, което мислите, че трябва да знае за вас.

28. Разкажете на партньора си какво харесвате у него. Бъдете пределно честни.

29. Говорете това, което не бихте могли да кажете на човек, когото познавате слабо.

30. Споделете с партньора си неприятен момент от живота ви.

31. Кога и по какъв повод плакахте за последен път?

32. Кое според вас е много сериозно, с кое шегата е неуместна?

33. Ако трябваше да умрете тази вечер, без да имате възможност да общувате с никого, за кое недоизказано нещо бихте съжалявали най-много? Защо още не сте го казали?

34. Вашият дом гори с всичко в него. След като сте спасили близките си и домашните любимци, имате време да влезете още веднъж в огнения ад и да вземете една вещ. Коя би била тя? Защо?

35. Смъртта на кой член от семейството ви би ви разтърсила най-силно. Защо?

Споделете личен проблем и се посъветвайте с партньора ви как той или тя биха постъпили в сходна ситуация. После помолете човека отсреща да ви разкаже какво мисли по вашия избор на проблема, който споделихте.

Този списък бе изровен от архивите на минали публикации от колумниската на The New York Times Менди Лен Катрън, която решила да изпълни експеримента на доктор Арън върху себе си и свой познат. Двамата участници в експеримента наистина се влюбили един в друг...

Източник: Тhe New York Times  / Превод: Spisanie8.bg