50 вечни истини от вечната книга - Библията

  • Сподели:
50 вечни истини от вечната книга - Библията

Ето 50 наистина вечни истини за живота, които е хубаво да не забравяме и по-често да си припомняме... 

1. Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят. - Пр.6:27

2. В многото говорене грехът е неизбежен. - Пр.10:19

3. Дойде ли гордостта, дохожда и срамът. - Пр.11:2

4. Който пази устата си, опазва душата си. - Пр.13:3

5. Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър. - Пр.13:20

6. По-добре малко с правда, нежели големи доходи с неправда. - Пр.16:8

7. Богатството притуря много приятели. - Пр.19:4

8. Къща и богатство се оставят наследство от бащата, но благоразумната жена е от Господа. Пр.19:14

9. По-добре да живее някой в ъгъла на покрива, нежели в широка къща със свадлива жена. Пр.21:9

10. Благоразумният предвижда злото и го избягва. Пр.22:3

11. Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие. Пр.22:8

12. Не се радвай, когато падне неприятеля ти. Пр.24:17

13. Мек език кости троши. Пр.25:15

14. Доверие към неверен човек е като счупен зъб и изкълчена нога. Пр.25:19

15. Не отговаряй на безумния според безумието му. Пр.26:4

16. Който ров копае другиму, сам пада в него. Пр.26;27

17. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат. Пр.27:10

18. По-добре да изобличиш, отколкото да ласкаеш. Пр.28:23

19. Когато се умножат благата, умножават се и ония, които не ядат. Екл.5:11

20. Гол си се родил, гол ще си отидеш. Екл.5:15

21. Всичкият труд на човека е за устата му. Екл.6:7

22. Не ставай прекалено праведен. Екл.7:16

23. Няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Екл.7:20

24. Живо куче струва повече от мъртъв лъв. Екл.9:4

25. Човек не знае времето си, както рибките мрежата в която ще се уловят. Екл.9:12

26. Думите на мъдрите тихо изговорени се слушат повече от виковете на онзи, който властва между безумните. Екл.9:17

27. Който сее вятър - жъне бури. Осия 8:7

28. Както си направил, така ще се направи и на тебе. Постъпките ти ще се върнат на главата ти. Авдия 1:15

29. Никой не може да слугува на двама господари. Мат.6:24

30. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Мат.7:2

31. Извади първо гредата от своето око, за да видиш и извадиш съчицата от окото на брата си. Мат.7:5

32. Не давай свято нещо на кучетата и бисери на свинете. Мат.7:6

33. Прави това, което искаш на теб да правят. Мат.7:12

34. Няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае. Мат.10:26

35. Това, което влиза в устата не осквернява човека, а това, което излиза от устата. Мат.15:11

36. Слепец слепеца ако води - и двамата ще паднат в ямата. Мат.15:14

37. Който вади нож, от нож умира. Мат.25:25

38. Мнозина първи ще бъдат последни, а последните - първи. Марко10:31

39. Не само с хляб ще живее човек. Лука 4:4

40. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Лк.11:9

41. От всекиго комуто много е дадено, много и ще се изисква. Лк.12:48

42. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Лк.16:10

43. Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Яков1:19

44. Ако някой знае да прави добро и го не прави - грях нему. Як.4:17

45. От каквото е победен някой, на това роб става. 2Петрово2:19

46. Ако е възможно доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Рмл.12:18

47. Не се оставяй да те победи злото, но ти го победи с добро. Рмл.12:21

48. Който не работи - да не яде. 2Солунци3:10

49. Сребролюбието е корен на всякакви злини. 1 Тимотей6:10

50. Отбягвай глупавите разисквания, препирни и карания. Тит3:9

Източник: gnezdoto.net