Безумни цитати от женските романи

  • Сподели:
Безумни цитати от женските романи

"Какво иска тя ? Просто секс или нещо по-дълбоко?"

"В целувката му нямаше никаква неувереност. Той знаеше много добре как да намери нейните устни."

"Езикът му, нахлувайки в устата ú, яростно правеше това към което се стремеше друга част от неговото тяло."

"С един мощен тласък той нахлу в нея, а тя изстена, възхитена от неговата точност."

"Само за два дни тя се влюби в него от пръв поглед."

"Хали учестено дишаше върху косматата му гръд."

"Тяхното удоволствие бе взаимно."

"- И аз те обичам. – прошепна Хали. Бен нададе нисък, протяжен тон и бавно проникна в нея. И замръзна от изблика на нахлулите чувства. Удоволствие. Топлина. Той най-накрая е у дома!"

"От мъжкия му аромат пръстите на краката на Линда се свиха."

"Ейми можеше да се закълне, че той е видял през тънката тъкан на трикото твърдите зърна на нейните гърди и, повече от това, той е почувствал спазмите дълбоко вътре в нея, в горещите и тъмни места, за чието съществуване самата тя едва знаеше."

"Поставяйки главата ú към гърдите си, Коул я прегърна. Той миришеше на мъж. Той започна да я целува. Целувката е много – тя е всичко!"

"- За мен няма по-голямо удоволствие от това да Ви бъда първата – прошепна той в ухото ú и тръпки затанцуваха по цялото тяло на Ейми."

"Тя извика тихо , когато телата им се събраха толкова близо, че се докоснаха."

"Той стисна гърдите ú с ръка – изпита върховно мъжко удоволствие."

"Плътта ú се разтопи в тялото му. Той упорито плъзна език по устните ú , повтаряйки формата им."

"Вече не съм глупачка, бързо се уча – каза тя в седнало положение."

"И нейната усмивка показа, че е напуснала този свят и е отишла на небето от щастие."

"Тя искаше да умре , но вместо това заспа."

"Усмивката на устата ú ставаше по-широка с всяка изминала секунда до проближаването на оргазма."

"Грейс усети, че зърната ú се бяха подули. Това беше нова стъпка в техните отношения."

"Без да се обръща, той погледна назад."

"Чейз я хвана за ръцете. Нещо топло течеше между тях."

"И неговата загоряла кожа! И това тяло в гладки бицепси, трицепси и други мъжки мускули!"

"Той се качи по стълбите, придържайки се към устните ú."

"В очите му гореше такъв огън, че тя замръзна."

"Коул чу приглушени звуци и осъзна, че братът и сестрата са се прегърнали."

"Той взе лицето ú в ръцете си и нежно го постави на килимчето пред камината."

"Джейк застана на колене, смъкна дънките ú и пред него се откри гледката към нейния залив."

"Дълбоко в гърдите си тя чу смях."

"Цялата ѝ фигура говореше, че тя го слуша не само с ушите, но и с очите си."

"Чипият ú нос плавно премина в лебедова шия."

"Формата ѝ беше обикновена женска – два изпъкнали хълма отстрани и вдлъбната по средата."

"По обезумялото ѝ от възбуда лице се четеше такава страст, че целият град би черпил електричество от нея, ако по това време то съществуваше."

"Проникването беше като ято пъстърви, шеметно плуващи нагоре-надолу по течението."

Източник: webmiastoto.com