Блага Димитрова: "Родина"

  • Сподели:
Блага Димитрова: "Родина"

Малка е мойта родина-

шепа набрани, нагънати

шарени черги от ниви,

тъмни въртопи от планини.

Но разтвори тази шепа,

стисната крепко, опитай!

Но раздипли, разстели я

гънка по гънка внимателно,

скат по скат, бразда по бразда,

бръчка по бръчка,цвят по цвят,

връх по връх побелял,

спомен по спомен,

песен по песен,

век по век.

И ще видиш тогава

как неизбродна, безкрайна е

тази шепа препълнена-

моята малка родина.