Близостта

  • Сподели:
Близостта

Близостта е миг, който пази всяка Ваша (по)стъпка към другия.  

Близостта е отдаване на същността ви на длан. Такава каквато е – чорлава, странна, гневна, обичлива, прегръщаща.

Близостта е другият, на когото вярвате безрезервно. Споделяне на онази тъга, която често е непонятна за вас самите.

Близостта са часовете, които натрупват във вас онази топлота, която ви изпълва догоре.

Близостта са думите, които изящно ви обичат.

Близостта е онова присъствие, което ви пита: "Плакала си, нали?", защото вече е наясно.

Близостта е усещане за някого, който обитава мислите Ви по виртуозен начин.

Близостта е финото мълчание, паузите между думите, в които се споглеждате и си подарявате усмивка.

Близостта е дар, който Ви напомня, че не сте сами. "Благодаря, че те има за мен!” – това са най-милите шест думички на близостта.

Автор: Мария Никова / Източник: marinikova.blogspot.bg